top of page
About

ENERGIE

Om echt onze economie om te vormen, onze veiligheid te garanderen, en onze planeet te sparen van de verwoestingen ten gevolge van politieke energieafhankelijkheid en de klimaatverandering, moeten we uiteindelijk schone, hernieuwbare energie, van de winstgevende soort, produceren.  Vlaanderen is er klaar voor en kiest resoluut voor hernieuwbare energie, het Europees voorbeeld volgend. Om de politieke energiedoelstellingen te halen zal voor hernieuwbare energie een essentiële rol weggelegd zijn.

windturbines copy.webp
Features

WERKING

Winkracht vlaanderen logo_edited.jpg

Het team van Windkracht Vlaanderen is actief sinds 1995. Diverse projecten werden ontwikkelend in samenwerking met en voor diverse industriële en private partners in binnen - en buitenland. Sinds 2011 is er een operationele samenwerking voor 50% van de projecten met Luminus.

Winkracht vlaanderen logo.jpg

ONTWIKKELING

Een windturbineproject komt er niet zomaar. Doorgedreven studie van een project is onontbeerlijk. Bij de ontwikkeling van een project worden alle mogelijke effecten onderzocht.

CONTRACTERING

Indien je een goed gelegen grond hebt is het verlenen van een recht van opstal voor het plaatsen van een windturbine een goed idee. Ook landbouwgrond komt in aanmerking.

INVESTERING

Investeren in windenergie  via directe of indirecte participatie. Projecten worden opengesteld voor omwonenden en geïnteresseerden.

Projects

PROJECTEN

Contact
bottom of page